SUEZ Zachód współpracuje z samorządami, instytucjami, przedsiębiorstwami prywatnymi oraz klientami indywidualnymi. Wysokie kwalifikacje pracowników oraz posiadany przez firmę sprzęt stanowią gwarancję starannego wykonania powierzonych nam zadań. Sprzyja temu dobra organizacja pracy i stały kontakt z Klientem.

 

Ofertę naszą kierujemy do:

  1. Firm, zakładów produkcyjnych, magazynów, firm budowlanych:

Prowadzimy kompleksową gospodarkę odpadami: odbiór, transport i zagospodarowanie

Dostosowujemy rozwiązania do specyfiki każdej firmy, dzięki temu nasi Klienci otrzymują usługi wysokiej jakości przy jednoczesnej optymalizacji kosztów

Pomagamy naszym Klientom przy opracowywaniu dokumentów z zakresu ewidencji odpadów

  1. Jednostki budżetowe, placówki oświatowe, urzędy, sądy:

Oferujemy usługi z zakresu odpadów komunalnych i In.

Angażujemy się w akcje edukacyjne, mające na celu podnoszenie świadomości ekologicznej naszych klientów

  1. Spółdzielnie mieszkaniowe, Zarządcy Nieruchomości, Wspólnoty mieszkaniowe:

Świadczymy usługi kompleksowego odbioru odpadów komunalnych z osiedli mieszkaniowych

  1. Osoby fizyczne:

Gwarantujemy odbiór wszelkich odpadów powstających w gospodarstwach domowych

Mając na uwadze rosnącą świadomość ekologiczną naszych Klientów oraz potrzebę ochrony środowiska SUEZ prowadzi szerokie działania z zakresu selektywnej zbiórki odpadów u źródła. Odpowiedzialność za środowisko naturalne jest jednym z podstawowych celów działalności SITA, dlatego aktywnie uczestniczy w projektach edukacji ekologicznej i organizacji warsztatów związanych z gospodarką odpadami.
Copyright © SUEZ Zachód Sp. z o.o.
Realizacja: Verakom  projektowanie stron Nowy Sącz