ODBIÓR ODPADÓW POBUDOWLANYCH

CZYSZCZENIA SEPARATORÓW


Zakres naszych usług:
czyścimy separatory tłuszczu spożywczego,
czyścimy separatory ropopochodne,
czyścimy piaskowniki,
czyścimy osadniki,
czyścimy kanalizację (studzienki, wpusty, przykanaliki, sieć, przepompownie),
czyścimy zbiorniki na oczyszczalniach komunalnych,
czyścimy zbiorniki na oczyszczalniach przemysłowych,
czyścimy różnego typu zbiorniki podziemnie, naziemni,
czyścimy maszyn w środku hali(np. obrabiarki, pras na produkcjach),

Zakres prac czyszczenia i utylizacji głównie zależny od wytycznych producenta:

wybranie odpadu mechanicznie z komory separatora i osadnika,

umycie filtra lamelowego lub koalescencyjnego,

umycie komory separatora, osadnika,

ponowne wybranie mechanicznie z komory separatora i osadnika,

uporządkowanie terenu wokół separatora z zanieczyszczeń powstałych podczas wykonywania    usługi,

wywóz odpadów do utylizacji.


Copyright © SUEZ Zachód Sp. z o.o.
Realizacja: Verakom  projektowanie stron Nowy Sącz