ODBIÓR ODPADÓW POBUDOWLANYCH

UTRZYMANIE DRÓG I PLACÓW W CZYSTOŚCI


w okresie zimowym dostarczamy skrzynie z piachem i solą

zapewniamy letnie i zimowe mechaniczne oczyszczanie: dróg, ulic, placów, targowisk oraz parkingów

>
Copyright © SUEZ Zachód Sp. z o.o.
Realizacja: Verakom  projektowanie stron Nowy Sącz