ODBIÓR ODPADÓW POBUDOWLANYCH

UTRZYMANIE DRÓG I PLACÓW W CZYSTOŚCI


w okresie zimowym dostarczamy skrzynie z piachem i solą

zapewniamy letnie i zimowe mechaniczne oczyszczanie: dróg, ulic, placów, targowisk oraz parkingów

Copyright © SITA ZACHÓD Sp. z o.o
Realizacja: Verakom  projektowanie stron Nowy Sącz