ODBIÓR SUROWCÓW WTÓRNYCH W POZNANIU : 


Naszą ofertę dostosowujemy do potrzeb klienta. W ramach usługi odbioru i zagospodarowania odpadów opakowaniowych oferujemy:

opracowywanie i doradztwo w tworzeniu systemów zbiórki i segregacji odpadów opakowaniowych    u źródła ich powstawania na terenie osiedli mieszkaniowych, centrów handlowych i zakładów    produkcyjnych;

opróżnianie zestawów pojemników rozstawianych na terenie osiedli mieszkaniowych;

odbiór odpadów opakowaniowych kontenerami i prasokontenerami; Odebrane odpady podlegają    na terenie naszych baz doczyszczeniu i konfekcjonowaniu, a następnie przekazywane są do    powtórnego wykorzystania we właściwych zakładach produkcyjnych.

Istotnym elementem naszej oferty jest propozycja segregacji odpadów z wydzieleniem frakcji odpadów opakowaniowych. Selektywna zbiórka odpadów jest ważnym elementem respektowania prawa ochrony środowiska. Oferujemy systemy odbioru wyselekcjonowanych odpadów w podziale na poszczególne rodzaje odpadu lub charakterystykę ich stanu.


ODBIÓR ODPADÓW POBUDOWLANYCH

Copyright © SUEZ Zachód Sp. z o.o.
Realizacja: Verakom  projektowanie stron Nowy Sącz