>

KOMPLEKSOWE ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW PRZEMYSŁOWYCH I NIEBEZPIECZNYCH


Klientom sektora przemysłowego oferujemy kompleksową obsługę w zakresie odbioru i zagospodarowania wszystkich odpadów powstających na terenie przedsiębiorstw. Zapewniamy ich właściwe zagospodarowywane tj. transport, odzysk lub unieszkodliwienie zgodnie z aktualnymi przepisami prawa. Oferujemy również doradztwo w zakresie ochrony środowiska - dla naszych Klientów przygotowujemy wymaganą prawem dokumentację dotyczącą gospodarki odpadami. Wszystkie firmy produkcyjne i przedsiębiorstwa usługowe mogą liczyć na nasze profesjonalne przygotowanie, współpracę przy zarządzaniu strumieniem odpadów.

Pojemniki specjalistyczne do gromadzenia odpadów przemysłowych:

   

odpady płynne

odpady płynne

   

akumulatory

świetlówki

  odpady różne  

Oferujemy usuwanie odpadów takich jak:

pozostałości poprodukcyjne, przeterminowane lub nie spełniające norm produkty,

zmieszane odpady opakowaniowe, nie nadające się do odzysku tworzywa sztuczne i szkło,

opakowania po substancjach niebezpiecznych, zużyte aerozole,

zużyte czyściwo, emulsje i szlamy, wodne ciecze myjące, pozostałości farb, klejów, lakierów,

zużyte: opony, akumulatory, baterie, świetlówki, urządzenia elektroniczne i elektroniczne,

odpady pobudowlane m.in. gruz, odpadowa papa, wełna mineralna, szkło okienne, zmieszane   odpady z budowy, remontu lub demontażu,

pozostałe odpady wymienione w Katalogu Odpadów.


Zapewniamy odbiór surowców wtórnych takich jak:
makulatura, nadające się do odzysku tworzywa sztuczne, szkło opakowaniowe, drewno, metale

Do gromadzenia i wywozu odpadów zapewniamy specjalistyczne pojemniki, kontenery, urządzenia prasujące i pojazdy.
KO 36 m3 prasokontenery

ODBIÓR ODPADÓW POBUDOWLANYCH

Copyright © SUEZ Zachód Sp. z o.o.
Realizacja: Verakom  projektowanie stron Nowy Sącz