ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH


W ramach działalności związanej z gospodarką odpadami komunalnymi oferujemy kompleksową usługę wywozu i zagospodarowania wszystkich odpadów stałych w tym wielkogabarytowych, gruzu, liści i gałęzi. Odpady odbierane są zgodnie z harmonogramem wywozów w określone dni tygodnia. Do gromadzenia odpadów komunalnych zapewniamy pojemniki od 80-1100l oraz kontenery i prasokontenery:


Copyright © SUEZ Zachód Sp. z o.o.
Realizacja: Verakom  projektowanie stron Nowy Sącz