______________________________________________________________________

KOMUNIKAT Zarządu SUEZ Zachód

w sprawie postępowania UOKiK

W dniu 22 kwietnia 2020r. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) poinformował o wszczęciu postępowania antymonopolowego wszystkich członków konsorcjum (Remondis Sanitech Poznań, SUEZ Zachód, Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Artur Zys, KDS, EKO-TOM Turguła, ORDO Poznań i Przedsiębiorstwo Usług Komunalno-Transportowych Vikom) realizujących umowy na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych na lata 2018-2021 organizowanych przez Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”, obejmujący miasto Poznań oraz osiem okolicznych gmin.

UOKiK realizując swoje zadania dokonuje weryfikacji działań różnych uczestników rynku pod kątem zgodności z zasadami konkurencji. W postępowaniu dotyczącym odbioru odpadów z terenu GOAP, Urząd analizuje kwestie dotyczące powszechnie stosowanej w ramach zamówień publicznych instytucji konsorcjum.

Zapisy przetargowe w tym przypadku wymagały od Spółki SUEZ Zachód udziału w konsorcjum, aby możliwym było spełnienie wszystkich wymagań dotyczących odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów. Cały ten proces wymagał skomplikowanej logistyki, zapewnienia ogromnego zaplecza technicznego i technologicznego. Celem i efektem takich działań było zwiększenie efektywności i obniżenie ceny z korzyścią dla Zamawiającego i mieszkańców.

SUEZ Zachód w pełni współpracuje z Urzędem i będziemy przekazywać stosowne informacje.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Zarząd Spółki

 

ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH


W ramach działalności związanej z gospodarką odpadami komunalnymi oferujemy kompleksową usługę wywozu i zagospodarowania wszystkich odpadów stałych w tym wielkogabarytowych, gruzu, liści i gałęzi. Odpady odbierane są zgodnie z harmonogramem wywozów w określone dni tygodnia. Do gromadzenia odpadów komunalnych zapewniamy pojemniki od 80-1100l oraz kontenery i prasokontenery:


Copyright © SUEZ Zachód Sp. z o.o.
Realizacja: Verakom  projektowanie stron Nowy Sącz