Nasze Oddziały:

 

WROCŁAW:
 
SUEZ Zachód Sp. z o.o.
ul. Jerzmanowska 13
54-530 Wrocław
tel.+48 71 373-63-66
fax: +48 71 353-03-11
 
Dział obsługi klienta
tel.: +48 71 373-68-46
 

SZPROTAWA
SUEZ Zachód Sp. z o.o.
Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych
Kartowice 37
67-300 Szprotawa

Dział obsługi klienta:

tel.: +48 68 376-08-87
fax: +48 68 376-08-86
suezszprotawa@suez.com
 

POZNAŃ:
 
SUEZ Zachód Sp. z o.o.
Wielkopolski Oddział w Poznaniu
ul. Nowotarska 27
61-318 Poznań

tel.: +48 61 870 53 01
fax: +48 61 872 71 07

Dział obsługi klienta:
tel.: +48 61 870 53 31
suezpoznan@suez.com
 
 

 

Administratorem danych osobowych jest SUEZ ZACHÓD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, e-mail: suezwroclaw@suez.com (zwana dalej Spółką). W spółce został powołany Inspektor Ochrony Danych - Olga Skotnicka, adres korespondencyjny: ul. Ludwika Narbutta 22 lok. 23, 02-541 Warszawa, e-mail: iod.zachod@suez.com. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), tj. w prawnie uzasadnionym interesie Spółki, rozumianym jako złożenie reklamacji/zwrotu. Dane osobowe dla celów wskazanych powyżej będą przetwarzane przez czas prowadzenia korespondencji tj. przyjęcia lub nie reklamacji/zwrotu, a w celach archiwizacyjnych – w terminie wymaganym przez prawo. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie  z zawartymi umowami powierzenia.
Każda Osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych jest dobrowolne.


Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash


Copyright © SUEZ Zachód Sp. z o.o.
Realizacja: Verakom  projektowanie stron Nowy Sącz