02.06.2018r

OŚWIADCZENIE SUEZ ZACHÓD Sp. z o.o. 

 

W związku  z  informacją  o  pożarze  składowiska odpadów innych niż niebezpieczne w Kartowicach k. Szprotawy, zarząd zarządzającej nim spółki pragnie poinformować: 

2 czerwca, o godzinie 6.40 profesjonalna ochrona obiektu dokonała obchodu i nie odnotowała żadnych niepokojących zjawisk. 25 minut później, o godzinie 7.05, od strony sąsiadującej ze składowiskiem drogi, pojawił się dym, i niemalże równocześnie, powiadomiona przez osobę trzecią, straż pożarna. Po niespełna godzinie sytuacja została opanowana i strażacy odjechali.


Z uwagi na stan prac na składowisku wykluczamy samozapłon. Dzisiejsze zdarzenie nie ma również nic wspólnego z próbą nielegalnego pozbycia się odpadów. W naszej ocenie jest to ewidentna próba wmanewrowania spółki w ogólnokrajową plagę pożarów  w  obiektach  gospodarki  odpadami, gdyż, w odróżnieniu do  opisywanego  w ostatnim czasie zjawiska, na składowisko w Kartowicach trafiają odpady, które są tu unieszkodliwiane. Jest to ostateczne miejsce ich przeznaczenia, nie są bowiem przeznaczone do recyklingu. Płonące w ostatnich tygodniach odpady palne i surowce wtórne nie znajdują swoich nabywców. m.in. z powodu braku instalacji do ich recyklingu. Nie może być mowy o korzyściach płynących ze spalenia odpadów na  składowisku   w    Kartowicach,   przeciwnie,   pożar   generuje   koszty  w   związku   z  zagrożeniem dla prowadzonych w obiekcie prac.


W związku z uzasadnionym podejrzeniem dokonania przestępstwa podpalenia składowiska, zarząd spółki, niezwłocznie, złoży stosowne doniesienie do Prokuratury Rejonowej w Żaganiu.

 

Zarząd Spółki SUEZ Zachód Sp z o.o.


---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------
                                                        Kartowice, 2017r.
OŚWIADCZENIE SUEZ ZACHÓD Sp. z o.o. 
 
W nawiązaniu do informacji pojawiających się w przestrzeni publicznej odnośnie
składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne będącego częścią
instalacji zlokalizowanej w miejscowości Kartowice k. Szprotawy oświadczamy:
 
że w składowisko prowadzone jest zgodnieze standardem eksploatacji dla tego typu
instalacji w oparciu o przepisy prawa oraz posiada wymagane decyzje
administracyjne. Instalacja od wielu lat poddawana jest regularnej i szczegółowej
kontroli - stosujemy się do wszelkich sugestii ze stron organów nas kontrolujących.
 
W obrębie instalacji dokonujemy regularnych analiz i prac mających na celu
zminimalizowanie oddziaływania składowiska na środowisko. Uruchomiony został
24h system ochrony co ma na celu szybką reakcję w potencjalnych sytuacjach
awaryjnych jak na przykład samozapłon, wejście zwierzyny czy osób niepowołanych
na teren instalacji.
 
Mając na uwadze powyższe chcielibyśmy zapewnić, że Spółka prowadzi starania na
rzecz, jak najmniejszej uciążliwości składowiska. Deklarujemy podejmowanie
dalszych odpowiednich działań proekologicznych.
 
Jednocześnie pragniemy nadmienić, że w związku z prowadzeniem działalności w
Zakładzie w Kartowicach, Spółka zatrudnia 15 pracowników oraz uiszcza wysokie
podatki na rzecz gminy i województwa (w tym opłaty za korzystanie ze środowiska).
Położenie składowiska na terenie Kartowic wpływa także na obniżenie opłat za
gospodarowanie odpadami komunalnymi ponoszonych przez mieszkańców gmin
Szprotawa i Małomice.
 
 
Zarząd Spółki
  SUEZ ZACHÓD
 
 
 

 


 
Copyright © SUEZ Zachód Sp. z o.o.
Realizacja: Verakom  projektowanie stron Nowy Sącz