SITA ZIELONA ENERGIA WYGRYWA PRZETARG NA REALIZACJĘ INSTALACJI
TERMICZNEGO PRZEKSZTAŁCANIA ODPADÓW W POZNANIU W RAMACH PPP

W dniu 21.12.2012 r. Miasto Poznań ogłosiło SITA Zielona Energia wybranym oferentem w projekcie realizowanym w ramach największego Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (PPP) w Polsce. Przetarg zakłada sfinansowanie, zaprojektowanie, budowę i eksploatację spalarni odpadów komunalnych. Instalacja ma rozpocząć działalność w 2016 r. i pozwoli miastu na realizację strategii dotyczącej gospodarki odpadami komunalnymi.

więcej...


  
SITA Zachód Sp. z o.o. jest wyspecjalizowaną firmą oferującą wywóz odpadów komunalnych, przemysłowych i niebezpiecznych oraz ich zagospodarowanie. Swoje zadania realizuje w obrębie Wrocławia, Poznania oraz Szprotawy na terenie której znajduje się składowisko odpadów przemysłowych i komunalnych.

Zakres wykonywanych usług:

1. ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH

2. KOMPLEKSOWE ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW PRZEMYSŁOWYCH I NIEBEZPIECZNYCH

3. ODBIÓR SUROWCÓW WTÓRNYCH

4. ODBIÓR ODPADÓW POBUDOWLANYCH

5. CZYSZCZENIE SEPARATORÓW

6. UTRZYMANIE DRÓG I PLACÓW W CZYSTOŚCI

7. DORADZTWO EKOLOGICZNE

SITA jest częścią międzynarodowej Grupy SUEZ koncentrującej się na energetyce i ochronie środowiska. Długofalowy rozwój firmy opiera się na zaufaniu jakie mają do niej Klienci, akcjonariusze, pracownicy oraz partnerzy.

Dla utrzymania tego zaufania SITA prowadzi aktywną politykę opierającą się na trzech głównych założeniach:

  • SITA pragnie pozostać GRUPĄ, która nie uznaje kompromisów w dziedzinie ochrony środowiska, zmniejszając zanieczyszczenie naszej planety poprzez wysoki poziom świadczonych usług

  • SITA jest GRUPĄ, która tworzy i wprowadza do swoich spółek podstawy dobrego współżycia społecznego, stwarzając swoim pracownikom bezpieczne warunki pracy, umożliwiając im podnoszenie kwalifikacji zawodowych tak, aby mogli jak najlepiej sprostać stawianym przed nimi wyzwaniom, prowadząc działania edukacyjne, mające na celu uwrażliwienie mieszkańców na ochronę środowiska,

  • SITA pragnie pozostać GRUPĄ rentowną świadcząc usługi wysokiej jakości, wspólnie z Klientami realizując założone cele. Naszą ambicją jest, aby ta odpowiedzialna polityka połączona z działaniami zapewniającymi stały rozwój, była realizowana dla dobra naszych Klientów i całego społeczeństwa.

Copyright © SITA ZACHÓD Sp. z o.o
Realizacja: Verakom  projektowanie stron Nowy Sącz